Formacions

SocArrel tallers és un espai de formació psico-educatiu adreçat a infants, joves, famílies i professionals .
Els tallers per a famílies tenen per objectiu abordar tots aquells temes que interessen o preocupen a les famílies d’avui, des de la Psicologia, la Educació i les Neurociències.

El nostre desig és oferir a les famílies un espai de trobada on compartir coneixements i experiències que els permeti viure una criança amb seguretat i confiança i així poder exercir una parentalitat competent.

Els tallers per alumnes tenen per finalitat la prevenció i l’abordatge d’aquells temes vinculats a la etapa del seu cicle vital.

Els tallers per a professionals pretenen ser un recurs especialitzat on adquirir nous coneixements i l’actualització d’eines i estratègies per a la millora de la seva praxis diària. Aquest aprenentatge repercuteix en l’autoconfiança, l’ eficàcia i la competència del professional; alhora que el preserva del desgast i el burn-out.

Els tallers relacionats amb la Covid-19 són un recurs de capacitació parental per a fer front a dificultats o problemes que hagin aparegut en el sí de la família durant i posterior a la pandèmia i de prevenció per a les repercusions derivades d’aquesta crisi. Aquests tallers s’inclouen dins els programa “Re-parem” i s’adrecen a l’Administració pública i altres serveis.

SocArrel aposta per una formació continuada i en grup. La complementarietat dels seus membres genera uns resultats finals que no s’haguessin donat de forma individual. La interacció amb els altres potencia les fortaleses individuals i disminueix l’estrès , estimula l’aprenentatge i la creativitat, millora les relacions interpersonals i augmenta la confiança amb les nostres capacitats.

programes tallers families primera infancia
programes tallers joves