SocArrel

SocArrel és una Consulta d’Atenció Psicològica i un espai formatiu psico-educatiu adreçat a infants, joves, adults, famílies i professionals.

Neix d’un desig compartit per crear un servei de psicologia de qualitat, que doni resposta a les demandes i necessitats de les persones i professionals de la Comarca del Baix Empordà.

SocArrel ofereix un servei especialitzat d’ajuda integral a les persones. Intervenim i assessorem en relació a les problemàtiques associades als canvis i crisis individuals i familiars que apareixen al llarg de la vida.

Considerem a la persona única i genuïna, dotada de capacitats i recursos per arrelar-se en allò que és i que pot esdevenir. Treballem per la salut, el benestar i la millora de la seva qualitat de vida.

SocArrel es nodreix, d’una banda dels coneixements que ofereix la Ciència de la Psicologia (perspectiva ecològica sistèmica, Perspectiva integradora, teoria del vincle) i per l’altra de la expertesa que hem adquirit com a psicòlegs clínics i socials, a través de la intervenció i acompanyament terapèutic realitzat al llarg dels anys.

El Respecte, la Confiança, la Creativitat i el Sentit de l’humor són valors en la praxis SocArrel.