Psicologia adults

Cada persona és única i genuïna al igual que ho són els seus trets personals i les seves circumstàncies vitals. Al llarg del seu cicle vital cada persona haurà d’afrontar diferents situacions que li poden suposar un desequilibri psicològic i emocional. A vegades podrà identificar les causes del seu malestar però en d’altres no sabrà el perquè. Quan aquestes no es resolen i es cronifiquen en el temps , és recomanable demanar ajuda especialitzada.

L’objectiu de la
psicoteràpia és principalment recuperar l’equilibri emocional i el benestar personal. La psicoteràpia individual identifica quins aspectes de la nostra vida, no s’ajusten a les nostres expectatives i a trobar recursos solucions pròpies que ens permetin recuperar la salut psicològica, física i emocional. Es tracta fonamental de dotar a la persona d’una major comprensió de sí mateixa i de l’entorn que l’envolta.

El psicòleg en la
psicoteràpia individual habilita un espai d’escolta on la persona pot externalitzar el seu món intern; és a dir, parlar dels problemes i fer-los presents al sentir-se escoltat.

La teràpia individual SocArrel, ofereix un espai de confiança i seguretat, que permet construir conjuntament l’Aliança Terapèutica amb la persona.

La nostre intervenció es realitza en format presencial, tot i això, per tal d’adaptar-nos a les circumstàncies actuals també t’oferim la possibilitat de fer-ho en format on-line.

  • Malestar, i/o desequilibri emocional.

  • Control de les emocions: Ira, ràbia, agressivitat, etc. 

  • Problemes d’autoestima i autoconcepte.

  • Crisis del cicle vital.

  • Dependència emocional.

  • Separació o divorci.

  • Problemes o conflictes en les relacions socials.

  • Dificultats en la gestió de l’estrès.

  • Dificultats en l’entorn laboral i Burn-out.

  • Dols.